Doğru ihracat doğru ürün

 

Eskiden döviz yükseldiği zaman ihracatçı sevinirdi.

Çünkü yurt dışına sattığı malın karşılığında döviz alacağı için kazancı daha da büyük olacaktı. Ancak bu son yıllarda ara mamulde yurt dışına bağımlı olmamız nedeniyle artık dövizdeki yükseliş bizi olumsuz bile etkiliyor.

Ancak bazı sektör var ki dövizden olumlu etkilenen. Bunlardan en önemlisi yazılım sektörü ile mobilya sektörü. Yazılım sektöründe Türkiye daha dünyaya maalesef açılamadı. Mobilya sektöründe ise ciddi bir hareketlenme ve markalaşma var.

Türk ürünleri eskiden sadece Arap ülkelerine ihraç edilirdi. Çünkü tarz olarak ancak Araplara hitap edebiliyorduk. Oysa şimdi mobilyacıların hedefinde Avrupa var. Türk mobilya sektörü, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa’nın en önemli ülkelerinde dev markalarla yarışıyor.

Nitekim ihracattaki payı da hızla artıyor. Dünya sıralamasında Türk mobilya sektörünün ihracatı ilk 12’ye kadar yükseldi.

Türkiye döviz krizinden elindekini bozdurarak çıkamaz. Bunu geçtiğimiz günlerde acı bir şekilde gördük.

O halde üretip dünyaya satmalıyız. Bunu da ancak belirli sektörlerde yoğunlaşarak yapabiliriz.

Tıpkı mobilya sektörü gibi.

Sektörün en büyüğü olan CNR İMOB-13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bu hafta açılıyor. Fuar 114 ülkeden alıcıları ağırlayacak. 500’ün üzerinde firmanın katılacağı fuar sıradan bir fuar olarak görülmemeli. Çünkü Türkiye içinde bulunduğu döviz krizinden ancak bu tür fuarlarla çıkabilir. Üreteceksin ve dünyanın her köşesine pazarlayacaksın.

Markalaşma çok önemli

CNR İMOB-13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda dünyanın en önemli markalarına imzalarını atmış olan Finlandiyalı tasarımcıları konuk olarak ağırlanacak. Mikko Laakkonen, Yuki Aben ve Samuli Naamanka gibi tanınmış ödüllü mobilya tasarımcıları İskandinav tarzının nasıl dünya çapında marka haline geldiğini anlatacak.

Türkiye bu üç ünlü tasarımcıdan esinlenerek tıpkı İskandinav tarzı gibi Türk tarzını yaratabilir. Meslek liselerinde özellikle mobilya tasarım bölümleri açılarak alt yapı hazırlanmalı.

Türkiye’de halen bir İnegöl mucizesi var. Türkiye’de mobilya sektörü denilince hemen akla geliyor. İnegöl bu Finlandiyalı tasarımcılardan çok şey alabilir.

 

Yazının devamı için: Doğru ihracat doğru ürün – Remzi ÖZDEMİR

Reklamlar

LOJİSTİKTE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ İÇİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ŞART!

emre-eldener

Yeni Gümrük Kanunu taslağı hazırlıkları sürecinde çalışmalarını hızlandıran Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, lojistik sektörünü yakından ilgilendiren ‘lojistik hizmet üreten firmalarda gümrük müşaviri görevlendirilmesi’ konusunu yeniden gündeme taşıdı. Lojistik hizmetlerin dünya standartlarında verilebilmesi için gümrük müşavirliği hizmetinin taşıma işleri organizatörlerine faturalanabilmesi gerektiğinin altını çizen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener; “Gümrük müşavirliği bir uzmanlık alanıdır. Ancak müşterilerimizin taleplerinin karşılanabilmesi ve Milletlerarası Ticaret Odası’nın yayınladığı INCOTERMS 2010 kurallarına uygun hizmet verilebilmesi için ortak bir nokta bulunması şart!” diye konuştu. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, Türk lojistik sektörünün uluslararası ticaretin hızla değişen yapısına entegrasyonu için büyük önem taşıyan ‘lojistik firmalarında gümrük müşaviri görevlendirilmesi’ konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yeni gümrük kanunu taslağı hazırlıkları çerçevesinde UTİKAD olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ve görüşlerini Bakanlığa ilettiklerini belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Uluslararası piyasadaki rakiplerimiz müşterilerine gümrük hizmetlerini de kapsayacak ve fatura edebilecek şekilde paket hizmet sunabiliyor. Ancak Türkiye’deki mevzuat lojistik firmalarının gümrük hizmetlerini sunmalarına ve fatura etmelerine izin vermiyor” dedi. INCOTERMS kapsamında Exworks ihracat ya da DDP ithalatlarda, kapıdan kapıya taşıma ve teslim hizmeti veren lojistik firmalarının bu sorunla karşılaştıklarını belirten Emre Eldener, “Hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar mevzuatta yapılan değişiklik sayesinde bu sorunu geride bırakabildi. Taşıma işleri organizatörleri ve lojistik hizmet veren firmaların da talebi farklı değil” diye konuştu. Gümrük müşavirliğinin uzmanlık gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Eldener, “Amacımız gümrük beyan süreçlerini gümrük müşavirleri ile iş birliği içinde yapabilmektir. Gümrük müşavirliği altyapı ve uzmanlık gerektiren bir meslek. Üstelik gümrük müşavirleri sadece müşterilerine hizmet vermiyor, aynı zamanda devlete karşı da sorumlular, yani kamu personeli gibi görev yapıyorlar” dedi. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ithalat ve ihracat yapan firmalara kapıdan kapıya teslimi sağlayacak, kesintisiz ve anahtar teslim hizmet vermek zorunda olduklarının altını çizen Eldener, “Depolama, paketleme, paletleme, lashing, dokümantasyon ve katma değerli pek çok farklı hizmeti organize edip müşterilerimize fatura edebiliyoruz. Ancak sadece gümrük hizmetleri ile ilgili olarak müşterilerimize fatura düzenleyemiyor ve süreci kesintiye uğratıyoruz. Yurt dışında lojistik marka yaratmaya çalıştığımız bu dönemde lojistik akışın temel hizmetlerinden birisini faturalandıramıyor olmayı yurt dışı iş ortaklarımıza ve müşterilerimize anlatmakta zorlanıyoruz” dedi. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF INT’L FORWARDING AND LOGISTICS SERVICE PROVIDERS Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No:4/F Florya Bakırköy 34153 İstanbul Tel : + 90 (0212) 663 62 61 Faks : + 90 (0212) 663 62 72 utikad@utikad.org.tr http://www.utikad.org.tr Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, Avrupa, ABD ve dünyanın pek çok gelişmiş ekonomisinde olduğu gibi lojistik işletmelerinde gümrük müşaviri görevlendirebilmenin önemli bir faktör olduğunu belirten UTİKAD Başkanı Eldener, “Mevzuatta ‘Gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır’ deniliyor. Lojistik firmaları da aynı kapsamda yapılacak bir değişiklikle hizmet verdiği tüm sektörlere gümrük müşavirleri marifetiyle kesintisiz hizmet vermek istiyor” dedi. “Benzer şekilde gümrük müşavirleri, kurdukları firmalar aracılığıyla müşterilerine lojistik hizmet sunabilmekte ve onların taşıma işlerini organize edebilmektedir. Lojistik şirketleri gümrük müşavirliği hizmeti veremezken, gümrük müşavirliği şirketlerinin taşıma işlerini organize edebiliyor olmaları mevcut serbest ekonomi ilkelerine uygun bir durum değil; biz gümrük müşavirliği mesleğinin lojistik iş akışlarını hızlandıracak şekilde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” diyen Eldener, bu görüş ve taleplerinin farklı zamanlarda ve çeşitli platformlarda Bakanlığa iletilmiş olmasına rağmen sonuçsuz kaldığını, ancak yeni gümrük kanununda bu değişikliğin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

2016’da İhracat Neden Azaldı?

buyukeksi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 2016 boyunca ihracatı etkileyen 3 temel zorluk olduğunu, bunların toplam etkisinin 8,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Mehmet Büyükekşi:

“2016 yılı İhracat rakamlarını Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile birlikte Ankara’da açıkladık. Yılı 142,6 milyar dolar ile kapattık. 65.000 ihracatçımıza emekleri için müteşekkiriz. Başbakanımıza, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’ye diğer Bakanlarımıza ihracata verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz.

2017’de hedefimiz 155 milyar dolara ulaşmak. Kapasite olarak, azim ve inanç olarak bu hedefe ulaşacak güçteyiz. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir sıkıntıya yol açmaz ise hedefimize ulaşacağız.

Tabii olarak bizim ihracat çabalarımızın yanında, alıcıların siyasi ve ekonomik durumu, para birimleri de ihracatı doğrudan ve güçlü şekilde etkiliyor. 2016 bu etkileri ciddi anlamda hissettiğimiz bir yıl oldu.

Petrol ve emtia fiyatlarındaki zayıflık, ABD Dolarının güçlü seyri, Çin’in büyümesinde yavaşlama, yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler 2016 boyunca ihracatımızı olumsuz etkiledi.

2016’da miktar bazında yaklaşık 104 milyon ton ihracat yaptık. Bu rakam 2015’e kıyasla yüzde 4 artış demek. Ancak petrol ve emtia fiyatlarının 2016’da 2015’e kıyasla daha düşük olması ve Doların güçlü seyri, dünya genelinde ihracat birim fiyatlarında gerilemeye sebep oldu.  Kilogram başına ihracat değeri 2015 yılındaki 1,44 dolar seviyesinden 1,37 dolara geriledi. Yani 2016’da daha fazla mal sattık ancak daha az ihracat geliri elde ettik. İhracat fiyatlarımızın gerilemesi 2016’da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık kayba sebep oldu.

İhracatımızın artışının önündeki bir diğer engel ise çevremizdeki ülkelerde yaşanan sorunlar oldu. Suriye, Rusya, Irak ve Libya pazarlarında önceki yıla kıyasla ihracatımız 3,5 milyar dolar azalmış oldu.

2016 yılında ihracatımızın gerilemesinde TL, Avro ve Sterlin kaynaklı parite kayıpları da ön plana çıkıyor. 2016 yılında avronun dolar karşısında gerilemesi kaynaklı ihracat kaybı yaklaşık 300 milyon dolar civarında oldu. TL kullanarak ciddi miktarda ihracat yapıyoruz. 2015’te 6 milyar dolara ulaşmıştık. 2016’da TL’nin değer kaybetmesinden ötürü 700 milyon dolarlık bir negatif etki gördük. Benzer şekilde Brexit’in etkisiyle 2016’da sterlinin dolara karşı değer kaybetmesi sebebiyle de yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıp yaşadık. Toplamda ise parite kaynaklı kaybımız 1,5 milyar dolar oldu.

Dolayısı ile 2016 yılında ihracat fiyatlarımızın gerilemesi, çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve para birimlerindeki dalgalanmalar sebepli negatif etkilerin büyüklüğü 8.5 milyar dolar oldu. Buna rağmen ihracatımızda gerileme yüzde 1’den daha az ve dünyanın pek çok ülkesinden daha iyi bir performansımız var.

Ancak, bunu kesinlikle bir bahane olarak görmüyoruz. Bizim her durumda ihracatımızı artırmamız gerekiyor. İşte bu yüzden TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak daha büyük çaba ile ar-ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım alanlarında katma değer artırıcı faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

 

UTİKAD VE THY KARGO ORTAK ÇALIŞTAY YAPACAK

dav

Uluslararası Taşımacılık ve LojistikHizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi ziyaretinin ardından 5 Ocak 2017 Perşembe günü THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Turhan Özen’i de makamında ziyaret etti. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener başkanlığındaki UTİKAD Heyeti, Turhan Özen’e başarı dileklerini sunmanın yanı sıra UTİKAD üyesi hava kargo acentelerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini de paylaştı. Görüşmenin sonunda UTİKAD ve THY Kargo’nun ortak bir çalıştay düzenlemesine karar verildi. Lojistik sektörünün çatı kuruluşu Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, üyelerinin sorunlarına yönelik çözüm arayışlarını sürdürüyor. Aralık ayında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bir araya gelen UTİKAD Yönetim Kurulu ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, 5 Ocak 2017 Salı günü THY’nin Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ile görüştü. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye yaşanan aksaklıklarla ilgili bir rapor sunan UTİKAD, bu kez sorunları ve çözüm önerilerini Turhan Özen’e aktardı. Görüşmeye UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Özal, Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Haliloğlu, Genel Müdür Cavit Uğur ve UTİKAD AHL Temsilcisi Şahin Doğmazer ile THY Kargo Başkan Yardımcısı Serdar Demir ve THY Kargo Satış Pazarlama Müdürü Ömer Faruk Kılıç katıldı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, 30 Aralık 2016 tarihinde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye iletilen hava kargo acentelerinin THY Kargo ile yürüttükleri çalışmalarda karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Eldener, aynı zamanda UTİKAD üyesi hava kargo acentelerinin THY ile sürdürdükleri taşımacılık operasyonlarının iyileştirilmesine yönelik atılacak adımlarla ilgili fikirlerini de Turhan Özen ile paylaştı. İhracat yüklemelerinde hava kargo acenteleri tarafından konsolidasyon yapılmasının sağlanmasının önemine değinen Eldener, “THY’nin mevcut kapasite fazlalığının halihazırda karayolu ile taşınan küçük yüklerin havayolu ile taşınması için cazip kılınması yoluyla değerlendirilmesi önem taşıyor. Bunun yanı sıra e-ticaret ve hızlı kargo taşımacılığı konularında sektörün THY’den beklentileri bulunuyor. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte taşınan malların ebatlarının küçülmesi trendine paralel olarak ihracat yüklerinin konsolide edilebilmesinin THY’nin kargo taşımacılığının geleceği için büyük önem arz ediyor” diye konuştu. Eldener, Atatürk Havalimanı’ndaki acentelerin kullandığı hava kargo ofislerinin kiralarının Türk Lirası cinsinden tahsil edilmesine yönelik UTİKAD talebini Turhan Özen’e de iletti. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF INT’L FORWARDING AND LOGISTICS SERVICE PROVIDERS Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No:4/F Florya Bakırköy 34153 İstanbul Tel : + 90 (0212) 663 62 61 Faks : + 90 (0212) 663 62 72 utikad@utikad.org.tr http://www.utikad.org.tr UTİKAD’ın taleplerini ve çözüm önerilerini dikkatle dinleyen Turhan Özen, dile getirilen konuların inceleneceğini ve hemen gelişme sağlanacak konulara THY Kargo olarak müdahale ederek çözüm üreteceklerini vurguladı. Özen, “Bu çalışmayı takiben bir veya iki ay içinde UTİKAD Havayolu Çalışma Grubu ve THY Kargo iş birliği ile bir çalıştay düzenleyerek gelişmeleri beraber değerlendirmek faydalı sonuçlar doğuracaktır” dedi. Bunun yanı sıra UTİKAD üyesi hava kargo acenteleriyle THY Kargo arasındaki iletişim ve iş birliğini artırmak üzere yılda iki veya üç kez benzer çalıştaylar ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılmasına da karar verildi.

Un ihracatında dünya rekoru

Türkiye 2016’da 3,5 milyon ton un ihrac edip 1 milyar 70 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamın 2015’e göre miktar bazında %25, değer bazında ise %10 artış olduğu vurgulanıyor. Söz konusu miktarın dünya rekoru olduğu belirtiliyor.  Un için gerekli unun çoğu ithal ediliyor.

Fındık ve ihracat

Türkiye olarak fındıkta üstünlüklerimizi korumalıyız. Fındık sektöründe beklenti satanlar ve alanlar üreticiyi de bu işin ticaretini yapanları da çok önemli zararlara soktular. Birçok ticaret erbabı önemli sıkıntıyla bankalarla baş başa kaldı. Sektörde büyük değişim ve tasfiyeler maalesef devam ediyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden  (KFMİB) derlenen verilere göre, Türkiye, geçen yıl 111 ülkeye 227 bin 556 ton fındık ihraç ederek karşılığında bir milyar 981 milyon 334 bin 911 dolar gelir sağladı.
Türkiye’nin 2016 ihracat döneminde en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer aldı. Geçen yıl İtalya’ya 51 bin 534 ton fındık satan Türkiye, 453 milyon 87 bin 605 dolar gelir elde etti.
İtalya’yı 50 bin 313 ton fındık ihracatıyla Almanya izledi. Bu ülkeye satılan fındık karşılığında 439 milyon 241 bin 337 dolar kazanıldı.
İtalya ve Almanya’nın ardından üçüncü sırada yer alan Fransa’ya ise 22 bin 467 ton fındık satan Türkiye, karşılığında 191 milyon 498 bin 609 döviz girdisi sağladı.
Türkiye’nin 2015 yılında en fazla fındık ihraç ettiği ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa olmuştu.
Mozambik’e 30 kilogram fındık satışı
Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını Mozambik’e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 30 kilogram olurken, 162 dolar gelir elde edildi.
Mozambik’i, 441 kilogramla Mali ve 451 kilogramla Gine izledi.
Geçen yıl Türkiye ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık satarken, yine Afrika ve Güney Amerika’da yer alan birçok ülkeye de fındık ihraç edildi.
Çin pazarı büyüyor
Son yıllarda Türkiye’nin en büyük fındık pazarlarından biri haline gelen Çin’e yapılan ihracat da önceki sezona göre yaklaşık 316 bin kilogram arttı. Çin’e, 2015’te 3 milyon 549 bin 901 kilogram fındık ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 3 milyon 865 bin 873 kilograma yükseldi.
Türkiye’nin ihracat yaptığı ülke sıralamasında Çin 12. sırada yer alarak ABD başta olmak üzere birçok önemli ülkeyi de geride bıraktı.
Büyük değişimler  sürerken  gerekli tedbirler  almazsak fındıkta  çok yakında  5 yıl içinde kaybeden  ülke olacağız. Bunun olmaması  için  üretimi  ve verimliği artırmak gerekiyor.

 

Murat Gürsoy/Ordu Olay

THY krize rağmen yolcu sayısını artırdı

 

thy

THY’den KAP’a yapılan açıklama şöyle;

Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Ocak-Aralık 2015 döneminde 61,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 62,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %3,8, dış hatlarda %1,5 oranındadır.
• Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2015 dönemine kıyasla %14,1 artış sağlanmıştır.
• Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 153,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 170,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,6, dış hat uçuşlarda %11,5 oranındadır.
• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,3 artarak 126,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,1, dış hat uçuşlarda ise %6,7 oranındadır.
• Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 452.763 iken, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 464.031’e yükselmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2015 döneminde 719,928 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,7 artışla 876,228 tona yükselmiştir.
• 2015 Aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2016 Aralık ayı sonunda 295 olmuştur. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49 olmuş, dış hat şehir sayısı ise 235’den 246’ya yükselmiştir.
• 2015 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 299 iken 2016 Aralık ayı sonunda 334 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 73’den 87’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 216’dan 234‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13’e yükselmiştir.